is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een kus verzegelde den band

Der liefde, in beider borst geplant :

Dat was de kus der Liefde.

Een vriend knielt aan het ziekbed neer ,

Waar doodstrijd werd gestreden;

De zieke sprak : »ik wensch niet meer

Dan dit nog bier beneden :

Mijn vriend, vergeet uw’ Willem niet!”

De hand, die hij tot antwoord biedt,

Dat was de hand der Liefde.

Er werd van bangen strijd verhaltild,

Die elders werd gestreden;

Eenvoudig werd hij afgemaaid,

Toeh werd bij meêgeleden :

Een traan blonk in bet maagd’lijk oog,

Weemoedig welde die omboog :

Dat was de traan der Liefde.

Een weduw laat in de offerkist

Een kleene penning glijden;

Al wat zij meê kan deelen is ’t;

Ook zij heeft veel te lijden.

En schoon die gift naauw hoorbaar klonk,

Op ’t groot gedenkboek Godes blonk

Zij, als een gift der Liefde.