is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET GROENWEZEN.

Er is wel geen onderwerp, dat in de studentenwereld der laatste jaren, zoo vaak de aandacht heeft bezig gehouden, als ’t groenwezen. ’t Gaf er aanleiding tot menige gedachtenwisseling, soms tot heeten strijd, en zooals-van zelve spreekt, vertoonden zich dan daarbij gelijksoortige verschijnselen , als we waarnemen inde groote maatschappij. Ook ’t groenwezen had zijn radikalen en reactionnairen, zijn lui van gematigden vooruitgang en zijn conservatieven, en —tont comme chez les autrcs —gingen ook ’ ier menschen van een zelfde partij, vaak van geheel tegenovergestelde beginselen uit. Ook hier werd gestreden met holle klanken, als daar zijn : overblijfsel uit de middeneeuwen , waardigheid van den mensch, beschaving en verlichting der 19. eeuw, om iets te noemen; ook hier werd soms de ervaring geraadpleegd.

In ’t Utiechtsohe Studenten-corps is gelooven we, de strijd voor goed beslist. Men heeft er, en we meeueu

0*