is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beani genoemd. Du Fresne du Cange *) leidt dit woord in zijn glossarium af van ’tfransche he.jaune, (bej'aunia, bejauna) de maaltijd , dien de nieuwelingen op de oudste universiteiten, aan de ouderen moesten geven. (Een oudere afleiding is minimal iVesciens iStudiosorum.) De bean i werden onder plegtigbeden, die men met hot woord bejannare, bejannizare betitelde onder de studenten opgenomen. \]ii Aii bejannare ontstond later de depositie.

Aan dit gebruik (de depositie) dat reeds voor de reformatie schijnt opgekoraen, (echter nog niet algemeen) moest zich ieder onderwerpen, en oorspronkelijk had het een goede bedoeling, ’t Moest den nieuwen student, voor eene zijnen nieuwen stand waardige levenswijze opwekken , ’t geen althans voor de vroegere vagebonden niet ongepast was. De symbolische handelingen en de toespraak bij de depositie gehouden, staan dan ook met dit doel in verband, en daaruit laat zich begrijpen dat ook mannen van meer ernstige rigting er zich voor verklaarden, en men zelfs op Luthers! naam een latijnsch lied stelt, dat bij die gelegenheid werd gebruikt f).

Van de depositie vinden we eene beschrijving in den : » Academicus Somnians. Satyra in laudem modernae eruditionis scripta.”

De deposito!’ begon de plegtigheid, door uit een zak

*) Als du Prpsne geen te magtige autoriteit was, zoudeu wij Termoeden, dat het woord iu verband stond met becjaune-hlancbec s melkmuil.

t) Dit lied is meegedeeld io : Andr. WilU. Crainers, Kleine Schriften.