is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEROVERINGEN VAN JHR. DIEDERYK WILLEM FREDERYK VAN ERCKELEN TOT PRINCENHAGE.

I. EENE SOIRÉE BIJ EEN MILLIONAIR.

bHi. verbeeldt zicb dat aller oogen op bem gevrßtigd ffZijn t dat bij de bewonderiog, het raadsel en de afgunst sder ganscbe studenten-rcpublieb is, dat iedereen ver* sbaasd, en * sit veuia vcrbo ! – bedonderd staat over zulke niredistingcerde manieren en levenswijze, dut ciodolijk oiedereen bem benijdt l” –

KLIKSraAN.

Mijnheer en Mevrouw van walden geven eene soirée dansante. Hunne receptie-kamer, met drie suites, is luisterrijk verlicht. Het feestpak der vier vertrekken, zoovele weken in een statig duister bedolven, toont alle zijne pracht. Goud en verguldsel, kristal en purperen zijde, waaraehtige kunstprodukten en fraaije nietigheden zijn overal in kwistigen overvloed uitgestrooid. Zoo is het ook met de gasten, ’t meest in de beide eerste kamers verspreid.

8