is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Mon tres Cher!

1 Daar ge van middag niet bij de van wali) DENS kondt komen dineeren, zijt gij van een »allerinteressantst nieuwtjen verstoken gebleven. 8 Ge herinnert u nog de charmante soiree van voor 8 drie weken. Denk eens aan die lange figuur uit Tl dm Haag van de Beensche Ambassade. Ik hoor 8 daar juist dat een engagement tusschen hem en 8 Freule laura van berghen sols tranquille 1 8 een onverbiddelijk feit is.

8 Ton trés devoué :

BEDOÜARD GTJILLAUME BARON DE

» KASTEELE.”

8?. S. Ik schrijf u dezen in de zijkamer 8 van VAN WALDEN, omdat ik weet dat gij in de Bzaak belang stelt, en mijn enthousiasme voor 8 8 la petite laura” deelt! Bonsoirl”

Een grove, zeer onfatsoenlijke vloek had onmiddolijk na de lezing van Jonker diederyk’s lippen geklonken. Zijn Newfoundlander, die zijne slinkerhand poogde te lekken , kreeg een schop die hem huilend en grommend onder de schrijftafel deed vluchten, ’s Jonkers beide oogen, nu wijd geopend, vonkelden van woede. Daar valt zijn oog op den groom, die uiterst onverschillig bij de deur staat te wachten.

8 Verdwijn 1 Mispunt 1