is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1859, 1859

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AKADEMISCHE INEIGTINGEN.

bibliotheek dek akademie. Wittevrouwenüraat.

Geopend dagelijks (uitgezonderd ’s zondags) van 12 4 uur; in do vacantio alleen donderdag van I 3 uur.

I)r, P. J- Vermeulen, Bibliotliecaris. van Wijckskade.

F. B. Ader, Custos. Buiten Wiitemrouwen.

T. de Bruyn, Schrijver. Bkwitvans.

ANATOMISCH KABINET.

Staten-Kamer op de Hoogt.

Dagelijks geopend

Vaii der WurfF, Custos en Prosector bij de Anatomische lessen. Hoogt.

MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE

Staten-'Xanier op de Hoogt.

Dagelijks geopend.

C. Mulle, Custos. Hoogt.

KABINET VAN NATUURKUNDIGE IVERKTUIGEN.

Minderbroederstraat.

S. Cohu. Achter het Stadhuis.

RIJKS KABINET VAN LANBBOUW-WERKTLIGEN EN GEREEDSCHAPPEN. IVittevi'ouwenstraat.

Geopend dagelijks, uitgenomen ’s zondags, van 9—4 uur. D. van Batenburg, Custos. Wittevrouwmistraat.