is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1859, 1859

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangen. De volgende dag brak aan en met dezen de aankomst van mijne tante en nichtjes Jeannette cn Marie. Jeannette eene vrolijke aardige meid, donker van haar en oogen, waarmede zij allerliefst spelen kan en met een zeer klein beetje coqnctterie bedeeld. Marie was eene fijne blondine, vrij timide en eenige jaren jonger dan hai'e zuster.

Toen wij op mijn kamer waren geandvcerd, was natuurlijk tante’s eerste woord :

!f Mel neef, wat woon je hier lief! (Ik ben sedert verhuisd.) Het is eene echte studentenkamer!"

//Ja, tante, dat gaat vrij wel, ik heb het goed getroffen."

//En wat een lief uitzicht," (lief was bij tante een allesomvattend epitheton.)

/, En zulke mooije platen. " (Jeannette luchtte , Marie bloosde.)

Enfin! om kort te gaan, wij zaten eenige minuten later zeer fideel aan de onder den last van verver*- schingen bijna bezwijkende tafel, terwijl Jeannette bezig was mijn hond kunsten te leeren maken, Marie een pas uitgekomen plaatwerk bekeek, mij ter inzage gezonden, en Tante met mij een allerinterressants discours hield over mijn hospita.

Toen wij aldus eenigen tijd hadden doorgebracht, werd er aan de dem- geklopt en kwam de meid binnen met de boodschap, dat de groen Montaan mij verzocht te spreken. Ik wilde juist zeggen, dat hij later maar