is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1859, 1859

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En met gebiedend machtwoord voor

Zijn minsten naklank eiscbt gehoor:

Het was slechts een eenvoudig Vriend,

En die vereering ’t meest verdient,

Wijl hij bescheiden welgezinde!

Belangloos met zijn vriendengunst

Verblijdde, en Wetenschap en Kunst

Slechts om haar-zelv’ beminde.

Hij had ze lief om ’t waar gewin,

Om de échte zegening

Voor eigen hart en vriendenkring,

En niet uit ijdlen zin.

Een vriendlijk licht van kenniszucht

Hield in zijn kluisjen wacht.

En gnUe welgemoedheid bracht

Aan hoofd en hart er vrucht.

Daar was voor ontevredenheid,

Voor naspraak nimmer plaats,

Trouwhartig klonk er elk bescheid

(En vaak vol i-aads en baats.)

Verruimend voor gemoed en geest

(Ja!) is dat kamerken geweest,