is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1859, 1859

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefden flambard zoudt herkend hebben, had hij dien thands niet met een door hem hartgrondig verachten ronden hoed moeten verwisfelen.

Zoodra Gustaaf de eerste beleefdheidsformulen van Mr. Arnold en zijne gade beandwoord had, begon hij zich op opgeruimden toon met zijne buurvrouw Agathe te onderhouden. Marianne had met gi'oote handigheid een stoel voor hem naast Agathe geplaatst. Kees Schalkman zet zijn gesprek met Arabella voort; Mr. Arnold speelt met den zwaren gouden ketting aan zijn zwart satijnen vest. '

„Ik heb u gisteren niet in de Opera gezien !" zegt Gustaaf tot Agathe met een blik, alsof hem door hare atwezigheid al zijn muzikaal genot verdorven was.

n Dell, weet u , Ai’abella had hoofdpijn en Papa klaagde over rhumatiek, en daarenboven ik ben gedegoeteerd door al die muziek. Ik heb me van den winter op bijna alle Koneerten verveeld en ’t is nu haast Mei; er komt geen menseh meer in de Opera! "

„En toch was de zaal bijna vol! De ïannhaüscr van Kiehard M agner ! Eene geniale schepping ! U kent haar misfehien wel! "

// Och neen !"

ƒ/ Een interesfant libretto door den Komponist zelf opgesteld en eene heerlijke mis-en-scène! ü heeft veel verloren !"

uJa !" valt Arabella in, „ dat kan ik me wel voorstellen Mijnheer Willemsen! Het thema Liefde,