is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1859, 1859

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op pag. 70 staat K..f. Bergers, lees . , Bergers.

n I, 77 verandere men de Z. achter A. ,T. ten Brink in ƒ.

II „ 79 leze men achter J. Ermerins, Voorstraat, Blankert.

n II 79 staat A. T. F.Eyssel, lees A.F.F. Eyssell.

II 1/81 staat J. van Hall, lees J. H. van Hall.

II « Sd „ Festere, lees de Festere.

II II 90 leze men achter ƒ. 31. Rutte: Zadelstraat, Zingels.

n 1/96 staat R, Bunck, lees R. Beunk.

» " II II Guyê, lees Guye.

» » 64 r. 9 v.b. en pag. 69 r. 6v. b. staat Zaturdag, lees Saturdag.

In het Mengelwerk:

Op pag. 27 reg. 13 v. o. staat lachlle, lees lachte.

" " « » ® » /; interessants, lees interessantst.

" » 30 „ 3V. b. achter nu een komma te plaatsen.

. " " “• hoogste ideaal der schoonheid, Venus; denk Venus weg, en lees hef hoogste ideaal der grieksche schoonheid.

Op pag. 105 reg. 5 v. o. staat hem, lees zich.

’’ " " " 2 o- » secte, lees sekse.

" ” " " ® » n ’t revue, lees de revue.

« n 110 „ 14 V. b. „ sehiff, lees schuf.

« « u „.7V. o. „ promontoium, lees promonlorium.

« » 111 n IV. b. „ vaaag, lees vraag.

Verder gelieve de lezer zieh de verkleinings-uitgangen jjer zelfst. eaamw. in het stuk „ Kleurraannetjens ", waar ’t niet mogt staan, met ns geschreven te denken.

Dezelfde goedgnnstige lezer ergere zich niet gijmnasium, in plaats van gymnasium, in ’t stnk „ Admissie-Esamina ".