is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMEKKINGEN.

De planeet Venus, die van alle planeten den grootsten glans kan verkrijgen , vertoont zich. in de eerste helft des jaars als avondster. Hare grootste helderheid als zoodanig verkrijgt zij in April en Mei, vooral in de tweede helft van laatstgenoemde maand, wanneer zij eerst omstreeks middernacht, alzoo 4 uren later dan de zon, ondergaat. In de maand Julij wordt de planeet onzigtbaar, omdat zij zich dan te digt bij de zon bevindt; maar reeds tegen het einde dier maand begint zij zich als morgenster te vertonnen, en blijft dit tot aan het einde des jaars. Haren grootsten glans verkrijgt zij in de laatste week van September, en , indien de weersgesteldheid het toelaat, zal zij dan met het ongewapend oog bij het volle daglicht te ontdekken zijn. Ook in de laatste helft van Mei zal dit mogelijk wezen.

De planeet Venus zal zich in dit jaar 3 maal zeer in de nabijheid der planeet Jupiter bevinden, en wel