is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Utrecht naar Alkmaar van 1 tot 20 woorden ƒ 0,85.

" « « Nieuwediep v 1 tot 20 // » 1,20.

Voor elk tiental woorden daarboven wordt de helft der kosten van een enkelvoudig berigt berekend.

Het kantoor te Alkmaar heeft beperkten diensttijd.

HOLLANDSCHE-SPOORWEG-TELEGRAAF-MAATSCHjrPPIJ.

De kantoren der Hollandsche-Spoorweg-Telegraaf-Maatschappij zijn: Amsterdam, Delft,'sHage, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Schiedam en Veenenburg.

Van Utrecht naar Haarlem, Veenenburg, Delft en Jjeiden, van 1 tot 20 woorden ƒ1.—

Voor elk tiental woorden daarboven, wordt de helft der kosten van een enkelvoudig berigt berekend.

Berigten naar plaatsen, welke buiten de telegraaflijnen liggen, kunnen van het naastbijgelegen kantoor per bode, estafette of post worden bevorderd.

De Nederlandsche kantoren nemen berigten aan in de Nederduitsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen.

Alle betalingen geschieden door den afzender.