is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IFBIKA.

Brieven voor Algerië en verdere Fransche volksplantingen kunnen over Marseille derwaarts verzonden worden. –

De brieven naar de Kaap de Goede Hoop vertrekken wekelijks, ofschoon de juiste vertrekdagen niet op te geven zijn, aangezien de booten geenc geregelde vaart opgeven. Ze zijn aan eene gedwongen frankeering onderworpen van 65 cents beneden de 15 wigtjesj en voor iedere 15 daarboven een port meer.

Geene drukwerken worden voor de Kaap nomen j dan tegen betaling van briefport.

A.nÊRIK%.

De brieven naar Noord-Amerika bestemd kunnen over Engeland naar verkiezing, hetzij tweemaal in de week over Botterdam, hetzij, dagelijks over Ostende verzonden worden. Ze zijn niet meer aan eene gedwongen frankeering ondenvorpen. Drukwerken worden met 10 cents per vel betaald.

Brieven voor Curaqao worden verzonden over St. Thomas en zijn onderworpen aan eene gedwongen frankeering van 65 cents.

Brieven voor Suriname worden over Engeland verzonden, doch zulks moet op de adressen vermeld