is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan. Zij zijn alsdan onderworpen aan cene gedwongciJ frankeering van 65 cents.

Overigens kunnen deze brieven ongefrankeerd per scheepsgelegenheid verzonden worden, doch dit moet alsdan op de adressen vermeld staan.

De voor de overige West-Indiën bestemde brievenmalen vertrekken uit Londen op den 2den en 17den van elke maand, ten ware een van die dagen op een’ Zondag invalt, wanneer de verzending op den volgenden dag geschiedt.

De brieven naar de Havanna, Honduras, Nassau en ■facjnel worden allen verzonden met de brievenmaal van den die naar Vera Crux en Tampico, met die van den 2den der maand.

Voor alle andere plaatsen, behoorcnde tot de zoogenaamde West-Indiën, geschieden de verzendingen met de beide gelegenheden, dat is; twee malen in de maand.

De brieven, bestemd voor de Westkust van Zuid-Amerika, vertrekken uit Engeland twee malen in de maand, doch niet verder dan tot Panama. Van daar geschiedt de verzending naar do plaatsen van bestemming slechts ééns in de maand.

De West-Indische pakketbooten belasten zich niet meer met de brieven voor Madera, Bermuda of Mobile. De brieven naar Madera vertrekken uit Engeland met de pakketboot van Falmout naar Brazilië den 6ilen van elke maand; die naar Bermuda worden verzonden over