is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT DER HOOGESCHOOL.

(IS NOVEMBER 1859.)

CURATOREN.

Jhr. Mr. A. G. A. van Rappard, Voorzitter. – ’sGravenhage.

Mr. J. Rau van Gameren. Arnhem.

Mr. N. P. J. Kien, als Burgemeester van Utrecht.

Nieuwe Gracht.

Jhr. Mr. H. H. Roëll. Paiisdam.

Mr. P. de Beaufort. Bomsieeg.

Mr. W. J. van Hoytema, Secretaris van HH. Curatoren. Geertebrug.

HOOGLEERAREN.

IN DE FACULTEIT DEB GODGELEERDHEID.

H. Bonman. (Rustend.) Oud-Munsterkerkhof.

H. E. Vinke. Heerenstraat.

B. ter Haar, Kector Magnificus der Academie tot 26 Maart 1860. Deken. Kromme Nieuwe Gracht.

J. I. Doedes, Secretaris. Breêstraat.