is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. C. MILLIES.

*Hehreeuwsch (verklaring van Roorda’s grammatica en een gedeelte van het boek Genesis), dingsdag te 10 ure, donderdag te 1 ure, vrijdag te 9 ure.

*Syrisch en Chaldeemosch, vrijdag te 12 ure, saturdag te 11 ure.

*llehreeutcsche antiquiteiten, dingsdag, woensdag en donderdag te 9 ure.

w. G. BRILL.

Nederlandsche taal en stijl, maandag, vrijdag en saturdag te 10 ure.

Geschiedenis des Vaderlands, dingsdag en woensdag te 10 ure, saturdag te 11 ure.

"Nederlandsche letterkunde, maandag, dingsdag en woensdag te 3 ure.

J. ACKERSDIJCK.

Middel- en nieuwe geschiedenis, woensdag en vrijdag te 1 ure.

j. H. HiSGEN, lector in de Hoogduitsehe taal.

Behandeling van Goethe’s Faust, vrijdag te 6 ure ’s avonds.