is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER PEOMOTIËN,

VAN 15 NOVEMBER 1858 TOT 15 NOVEMBER 1859.

In de Godgeleerdheid.

1858. S Dec. H. C. Laatsman, Dissertatie historicohomiletica de novi testamenti pericopis ecclesiastids earumque origine, indole ac pretio.

n 17 ff i Bisaertatio eaegetico-theologica de Jtsu Christo, devinam suamlegaticmem vindicante.

1859. 15 Febr. J. M. Assink Calkoen, Specimen historico-tlieologicum, Georgii Cassandri vitae aique operum narrationem exhihens.

ff 33 Maart, E. H. van Leeuwen, eareyefócoiheologicum, exhihens Jesu doctrinam de resurrectione mortuorum.

ff 15 Junij. A. van der Flier, Specimen historicotheologicum de Jokanne Coccejo antischólastico.