is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN STUDENT OP EEN DAMES-KOSTSCHOOL.

La raison, dit le sage ,

Est un fruit de I’hiver,

Le cueillir au jeune ,

C’est Ie cueillir trop vert.

BEKANGER.

had de pendule op Frans van Hooveii’s hare 12 slagen doen hooren en was er fëyeene tweede ketel met kookend water gearriveerd, hij in een fluweelen chambereloak uit zijne slaapkamer te voorschijn kwam en zich in zijn stoel werpende, een kop sterke koffij begon gereed te maken, daar hij ten gevolge eener promotie-partij van den vorigen avond, katterig was in den hoogsten graad, of om den geijkten term te gebmiken //als een deur.// Ik behoef u, waarde lezer, student! deze minder aamgename positie niet te beschrijven: ge zult ze met hare oorzaken en gevolgen wel kennen en gij bevallige lezeresse I kunt u daarvan een zeer klein