is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cimcgonde" duizendwerf genuanceerd in allerlei soort van talen werd teruggevonden.

Hoemeer men Zeyst naderde des te vrolijker werd luans, en toen men aldaar den naauwen ingang naar den stal doorreed, was zijne katterigheid geheel verdwenen, hetgeen zijne kennissen toeschreven aan de ververschingen, welke de verschillende stations onderweg hadden opgeleverd; hoewel Voorduijn er anders over dacht.

Weldi-a zat men onder de bruine beuken en blonde linden zeer genoegelijk bijeen, ’t welk hun veel aangenamer toescheen, dan te Utrecht het half volgeschieven dictatenboek met eenige bladzijden te vermeerderen.

„ Heeren ! daar gaat Dutil! " en de glazen, met port gevuld, klonken tegen elkander met zulk eene hevigheid, dat ieder onwillekeurig den Goden eenige druppelen plengde.

Verplaatsen wij ons eenige oogenblikken, waarde lezer! eenige uren van daar, – en wel te Amersfoort. Treden wij er een der voornaamste huizen in de de Langstraat binnen, waarop een bordje den tmnm des bewoners aanwijst, namelijk Mr. H. G. Dermont, Xotaris.

Wij zien den heer des huizes, oom en voogd \an Frans van Hooven, met zijne echtgenoote druk