is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Presiosa.

En toch laat

Ge me, om uw somb’re boeken, vaak alleen.

VICTORIANO.

Te dikwijls staat uw beeld’nis tusschen mij

En mijne boeken. ’kZie dat beeld in alles;

In ’t schilderwerk der heilige kapel;

Het statig kerkgezang wordt dansmuzijk,

En met de deftige en geleerde mannen,

Zie ’k u cachucha’s dansen.

Preciosa.

’k Zal in ernst

Met deftige en geleerde mannen dansen;

Eeeds morgen ochtend.

VICTORIANO,

En met wie dan wel?

Preciosa.

Met zijn Genade, Aartsbisschop van Toledo

En den eerwaarden kardinaal.

VICTORIANO.

Eoei, kind!

Wat scherts!