is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VicTOHiANO {Jimr een ring gevende.)

Neem dezen ring en denk er bij aan mij;

Het is een slang het beeld van de eeuwigheid;

Een een robijn bloeddroppel uit mijn hart.

Preciosa.

Er is een oud verhaal, dat de robijn

Heil brengt aan wie hem dragen en het hart

Steeds rein bewaart, en onder ’t hoofd gelegd,

De booze droomen wegdrijft; maar, helaas !

’t Was ook een slang, die Eva heeft verleid.

ViCTOEIANO.

Welk klooster karmeliter barrevoeters

Leerde u zooveel theologie?

Preciosa. (Hare liand op zignen mond leggende.)

Stil, stil!

Slaap zoet, en dat u de engelen hoeden !

ViCTORIANO.

Één kus nog! goeden nacht, mijn goede engel!

Ik heb geen heil’ge buiten u te aanbidden !

(Hij klimt van het balkon.)

Preciosa.

Voorzigtig ! Is er niemand ? Stoot u niet!