is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN UTEECHTSCHE SNOBS.

n Sobs are to be studied like other objects of natural Science, and are a part of theßeautiful, (with a large B.)'^

THACKERAY.

leven kan er niet gedacht worden, dat van een utrechtsch Student, die in de vakantie in Utrecht blijft.

Van een Prins een Paria geworden, ziet ieder hem met medelijden voorbijgaan. Zoo spoedig hij zijn ongelukkig hoofd buiten de huisdeur steekt, blaft de hond van de groenvrouw hem aan, blijft de politieagent een oogenblik stil staan, om behaaglijk glimlachend zijn eerwaardig hoofd te schudden, trekt de ploert-dandy zijne boorden op en bekijkt hem door zijn lorniët van ’t hoofd tot de voeten, terwijl huis aan huis eene havelooze keukenmeid, met scharlakenroode wangen en een bruin berookt kornet, te voorschijn springt om de handen in de zij te plaatsen en in een schaterlachen uit te barsten.