is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paniek onder de propaedcntici.

Br. ! il me fait trembler; nous étions si heureu.\ avec l’autre.

Xavier de Montejpin,

Anti-napoleontlsche vertoogen.

L’empii'c c’est la paix (het rijk van Vrede).

Napoleon.

.Wen speelt te Rotterdam ter eere van Ristori liet Oostenryksche volkslied.

. . . Deze wilde en onbescliaafde boschbewoners gaven hunne vreugde te kennen door teekenen en klanken, die bij ons afschuw en vyandigheid zouden te kennen geven.

Reis rondom de wereld.

Pedellen bij eeiie Infreè-oratie.

])at zijn heel fraaije statüën , Mijnheer !

Fokke Simons, Moderne Helicon.

Tot afselield.

Maar ik zal het hierbij laten steken , en eindigen met een vaarsje uit het meergemelde boekje :

Die ’tbeter weet, dien laat ik toe

Dat hij ’t hervatte eii heter doe.

van Effen , Spectator.