is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ringvoïniig op de noordelijke punt van Sumatra, in het zuidelijk gedeelte van Malakka en op de¥illippijnsche eilanden.

111. Overgang van Mercurius voorbij de Zon, 12 November 1861.

GedeeUelijh in Nederland zigtlaa-r.

Voor Utrecht gelden de volgende tijdstippen ;

Ingang, uitwendige raking : ’s morg. 5u 35m 31s M. U. T.

// inwendige raking: » 5 37 » » "

Uitgang, inwendige raking: « 936 46// " «

„ uitwendige raking: » 939 4 „ „

De Zon komt den 12. Nov. op te Bm, zoodat te Utrecht alleen de laatste helft van het verschijnsel zigtbaar zal zijn. (Zie verder de Aanmerkingen hierachter)

IV. Gedeeltelijke Maansverduistering, 17 December 1861.

GedeelteVjh in Nederland zigthaar.

Begin: ’s morgens te 7“ 48>n M. U. T.

Midden; // » 8 89 a u h

Einde: « » 9 30 n « u

Omstreeks het midden der verduistering gaat de maan te Utrecht onder. De grootte bedraagt 2,3 duim aan de zuidzijde.

Deze verduistering is in haar geheel zigtbaar in Amerika, het laatste gedeelte ook in Azië en Australië.