is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De brieven naar de Kaap de Goede Hoop vertrekken wekelijks , ofschoon de juiste vertrekdagen niet op te geven zijn , aangezien de booten geene geregelde vaart opgeven. Zij zijn aan eene gedwongen frankeering onderworpen van 65 cents beneden de 15 wigtjes, en voor iedere 15 daarboven een port meer.

Geene drukwerken worden voor de Kaap aangenomenj dan tegen betaling van briefport.

AMERIH.4.

De brieven naar NooTd-Anierika bestemd kunnen over Engeland naar verkiezing , hetzij tweemaal in de week over Rotterdam, hetzij, dagelijks over Ostende Verzonden worden. Ze zijn niet meer aan eene gedwongen frankeering onderworpen. Drukwerken worden met 10 cents per vel betaald.

Brieven voor Cwraqao worden verzonden over Bt. Thomas en zijn onderworpen aan eene gedwongen frankeering van 65 cents.

Brieven voor Suriname worden over Engeland verzonden , doch zulks moet op de adressen vermeld staan. Ze zijn alsdan onderworpen aan eene gedwongen frankeering van 65 cents.

Overigens kunnen deze brieven ongefrankeerd per scheepsgelegenheid verzonden worden, doch dit moet alsdan op de adressen vermeld staan.

De voor de overige bestemde brieven-