is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgegevea op St. Thomas; van waar zij namens hei gouvernement van Venezuela worden afgehaald.

AUSTRALIË.

Voortaan worden de brieven voor deze Volkplantingen met partikuliere schepen over Engeland verzonden.

VERZENDING VAN GELD OP GELDSWAARDE.

Er zijn aan het Postkantoor voor verzendingen van geld of geldswaarde, postwissels te bekomen , op een ander postkantoor betaalbaar. Voor provisie wordt 1 pet. van het bedrag bij de afgifte der wissels ingevorderd.

Het aanteekengeld der brieven bedraagt 10 cents.

De volle geldswaarde, die in een’ aangeteekenden brief besloten was , wordt ingeval van vermissing aan den afzender vergoed, wanneer deze geldswaarde bij de verzending aan het postkantoor is aangegeven , en daarbij in plaats van het aanteekengeld l'/j cent voor elke ƒ 10 betaald wordt.

De vergoeding is niet verschuldigd, wanneer de vermissing veroorzaakt is door sehuld of nalatigheid van den afzender.

Bij verzending van brieven of paketten, waarin gereed geld of edele metalen gesloten zijn, is de aanteekening