is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. J. Muldeb , de Scheikunde der Bouwhare Aarde. I-111. Gr. 80. Rotterdam , H. A. Kramers.

„ Scheikundige Verhandelingen en Onderzoekingen. 111. 1. Gr. 80. Rotterdam, 11. A. Kramers.

P. Harting, Bescription de quelques fragments de deux céphalopodes giganiesques. Publiée par TAcadémie Royale des Sciences a Amsterdam. Avee trois planches. 40. Amsterdam, C. G. V. d. Post.

„ D. UuEACH en "VV. M. Logeman, 'Album der Natuur. N. R. 1860. Roy. 80. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema.

Buys Ballot, Benige regelen voor aanstaande weersveranderingen in Nederland y voornamelijk in verhand met de dagelijksche ielegraphische seinen. Gr. 80. Kemink en Zn.

„ Beginselen en Gronden der Meetkunde. Handleiding bij hooger onderwijs. 3e omgew. druk. Gr. 80. Utrecht, Kemink en Zn.

P. A. VV. Miqurl , Leerboek der Artsenijgewassen. Nieuwe uitgave, in verband met de Nederl. Apotheek. Gr. 80. Utr. en Amst. C. en C. G. v. d. Post.

w Flora van Nederlandsch Indi'è. Slot-afl. Gr. 80. Utrecht en Amsterdam , C. en C. G. v. d. Post.

H. E. ViNKE, hei Nieuwe Testament y met ophelderende en toepasselijke aanmerkingen. 2e verb. en verm. uitgave. 6e afl. J)e Brief van den Apostel Paulus aan de Romeinen, Gr. 80. Utrecht, J. G. Terveen en Zn.

B. TER Plaar, Oratio de historica religionis christianae indole , hodie himium sprefa , haud sine gravissimo damno contemnenda ac negligenda. Quum die XXVI M. Mars, MBCCCLX Rectoris munus poneret. Accedit academiae fatorum narratio. Gr. 80. Tr. ad. Rh. Kemink et Eilius,