is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de goede bedoeling van den steller, al vonden wij den vorm van ’t stuk minder gelukkig. De nieuwe leden werden den 15ea Oct op de gewone wijze geïnstalleerd, en vervolgens naar de sociëteit gevoerd met muziek en fakellicht, om er voor het eerst als student begroet te worden, ’t Gebruikelijke eollation werd den 26en October aangeboden en met algemeen genoegen bijgewoond.

De Sociëteit won bij de hereenigiug in aantal van leden en daardoor in bloei, ’t Was er vaak recht vrolijk en gezellig; menige feestelijke avond werd er wederom gevierd, en wie ’t onmogelijke niet eischte was met Placet Hic te vreden.

Onze heeft zich dit jaar wederom met eere van hare taak gekweten. Zij gaf twee heerenconcerten, die volkomen aan hun doel beantw'oordden; maar de kroon van hare werkzaamheden was zeker wel het groote, het dames-coneert. Zelden werd het genot van zoovele gaven , de luister van zoovele talenten , als in één brandpunt zoo vereenigd. Nog klinkt ons de frissehe stem tegen van mej. Incli ; nog is ’t ons als hooren wij de zuivere tenor van Daniëli. Seevais bracht een ieder in verbazing door zijn kunstvol spel en handhaafde zijn naam van Ie rol des violoncellistes. Maar den palm van dien avond zouden wij reiken aan mevr. Clara Schdmann. Wie vereenigde ooit zoo schoon zooveel vlugheid en bevalligheid van voordracht met zooveel diep, innig diep gevoel ? Wie mevrouw Schdmann hoort, bewondert haar, maar krijgt haar lief