is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij een benaauwden droom te hebben gehad, maar zijn horologie bewees hem , dat het werkelijk b'/j uur was, en na zijn jas digtgeknoopt te hebben om de inktvlekken te verbergen, spoedde hij zich vol van wraaklustige plannen tegen Derkhoif naar buiten.

V.

//Frans komt niet!// zeide de heer Verhagen, die in alles een man van de klok was, terwijl hij op zijn horologie zag, dat eenige minuten vpor half zes wees.

1 Hij zal nog wel komen ! « meende mevrouw, // hij is //anders altijd zoo accuraat in alles, niet waarDora?^'

//Ja tante, ik kan niet begrijpen waar hij blijft,// zeide Hora, die intussehen aan het raam gezeten een zeer interessant gesprek met Duvree scheen te hebben aangeknoopt.

//Mijnheer ’t rijtuig is er!/» komt de knecht zeggen.

a Goed 1 nu zullen wij wachten tot het half zes slaat, // maar dan rijden wij weg. //

//Misschien dat mijnheer nog al moeijelijk is in de // keuze van handschoenen , // veronderstelde Duvree tegen Dora. //

Dora glimlachte even en zag naar buiten, misschien om te zien of Frans nog niet kwam.

// Kom laat ons nu maar vertrekken I » riep de heer Verhagen zijn hoed uit de achterkamer halende.