is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heer Verhagen tegen Dora op zijn gewonen plagenden toon, waarop deze zich herinnerde «nog eens op te moeten schenken," en zich dus omkeerde om de theeketel ■te krijgen, hetgeen haar nog al moeijelijk scheen, daar haar gelaat eenigzins hooger kleurde,

Nog een paar uren bragt men ongeveer in den koepel door. Van wandelen was geen sprake meer; „’t was „ ook te don*ker !" De heer Verhagen putte zich uit in aardigheden tegen Dora , die evenwel voor ’t grootste deel onbeantwoord bleven. Drans had ook niet veel te zeggen, terwijl Duvree eenigzins aan distracties scheen te lijden en zich van tijd tot tijd bezig hield met het geven van korte antwoorden op lange geschiedenissen van mevrouw over de stad waar zijne familie woonde en zij ook veel kennissen had.

Men reed naar huis , terwijl de heer Verhagen in eene ligte sluimering was gevallen, mevrouw met Frans over nietigheden zat te spreken, Dora naar de opkomende maan keek en Duvree zat te soezen. Vóór Henry naar zijne kamer ging, liep hij nog even bij Derkhoff op, die hem de historie van den // handschoenenkooper« verhaalde en bij wien » hij zich nog //omstreeks een uur bleef vervelen,» zoo als Derkhoff meende te bemerken.

Twee maanden later werd het engagement publiek yan den heer Henry Frederik Duvree, doctorandus in