is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sde week.

De conclusie van mijn groenloopen is, dat de literatoren en de philosophen bijna niet, de juristen chique, naar de medici en de theologanten {len extrémes, mevrouw!) perpaucis exceptie schrikkelyk „donderen." Ben ik daarvoor groen geweest? Maar ’t heeft toch zijn nut, men maakt kennis, enz. Dus voor later! Zoo zal wel ieder spreken als hij er door is. Prosit!

Ile CAp ü T

(de weien mag de lezer naar verkiezing aanvullen).

Ik heb een leelyke gewoonte ik spreek en schrijf zoo vaak latijn, en dat vindt men pedant. Toen ik als groen dien student niet op zijn kamer vond, riep ik uit: „neminem video!“ Die woorden hebben hunne rente opgebracht 1 maar nu

ben ik Student !

ben ik Student!

ben ik Student!

Ik kan niet nalaten ’t nochmaals te schrijven ;

ik ben Student 1

’t Klinkt zoo vreemd en toeh zoo aardig. Laten we 't eens omzetten :

Student ben ik !