is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’t leven willen vergallen, omdat later de tijd daartoe ontbreken zal! Je. ziet geen vrolyke kerels, geen levenslustige studenten meer, neen, het zijn oude mannetjens, en reeds van de tijd, dat ze van ’t gymnasium komen, af. Men gaat in gezelschappen, om zich een aanhang, een club te verzekeren, die bij stemmingen werksaam moet zijn. Fijne uitpluizingen heeten interressante quaesties en worden gretig aangehoord , in plaats van overschreeuwd.

" Leugens , man, u nep de breedgeschouderde, //leugens man ! valsche gevolgtrekkingen , pessimistische beschouwing , van ’t corps ....//

//Gun me de tijd, om uit te spreken,// vervolgde de jurist. // Ik ga door, ik weet het wel, voor een hatelyk individu; ’t kan me niets schelen, laten ze van mij zeggen , wat ze willen , ik stoor er mij „iet aan. Maar, toen ik aan de academie kwam , had ik die reputatie noch niet, o neen, toen was ik de fidele Piet, hoe kwam dat? Omdat// (hier formeerden beide knieen een scherpen hoek) , het toen noch een fidele boel was; nu is ’t een hatelyke troep en geven ze mij zeer consequent dat epitheton .. «

"Pars pro toto," liet even zich ’t literatortjen hooren.

// Laat me asjeblief uitspreken , meneer de classicus , vervolgde Spreker. .Jk was zoo even bezig met aJn de academie te komen. Daar werd ik gevraagd in gezelschappen – één nam ik er van aan _ maar daar