is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de voorste willen wezen en niemand tijd gunnen om uit te spreken. //

Na een algemeenen zucht van onderworpenheid en een //verduiveld onaangenaam// van den kant der aristocratie , vervolgde hij : // ik, meneeren , was bijna de eenichste, die ’t gezelschap ’t hoofd boven water wilde houden maar te vergeefs. Ik bedankte eindelijk, toen allen dit gedaan hadden, zoodat de Secretaris, die overbleef, ten slotte zich zelven kon bedanken , zoo hij verkoos."

Vlle CAP u T,

//Nu hebben we ’t Corps gehad plus de werkgezclschappen, ons rest noch de Sociëteit en ’t Concertén de toetreding van Mutua Fides tot het ütr. Stud. Corps – dan heb je van avond je woordjen gedaan,// merkte het literatortjen aan.

« t Concert, daar wil ik niets van zeggen ,// zei de jurist glimlachende, maar zich bereid toonende.

//Nu dan ea, quae supersuntJi

// ’t Concert // ging Spreker voort, // is bestuurd door menschen, die hun best doen. Nu weet ik wel, dat er wel eens lui in de commissie koWen, die niet erg muzikaal zijn, maar dat laat ik noch daar, omdat je ook armkroukeluars moet hebben, d. i. menschen, die de dames naar haar plaatsen brengen ze hebben toch , om lid van de concertcommissie te worden, in de gaauwichhcid een pianino op hun kamer genomen; ’t

M.

g