is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HONDEN.

(een artikel van luxe.)

?lfevloren een bruine hond, luisterende naar den naam van Belle, koperen band om den hals, waarop N. D. Die denzelven terugbrengt bij E. van Blanken in de Jeruzalemsteeg zal desverkiezende ƒ 3,00 belooning ontvangen.»

Zie hier eene advertentie, overgenomen uit de Utrechtsche courant.

//Honden, ook al één van die menigvuldige artikelen van luxe, die wij in onzen tijd ons niet permitteerden !" buldert zekere Papa, oud-student, terwijl zijn dierbare, veelbeloovende zoon , student in de medicijnen, ZED. een billet voorlegt; //Belasting voor één hond, tw;ee gulden. Zegge ƒ 3,00. «

// Het brengt slechts een geringe verandering in de begrooting, en die hond zal zijn rente wel opbrengen , en gij kunt niet begrijpen, hoe hokvast ik