is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder cenigen dwang hunne natuurlijke vormen vertonnen en ons hunne zoete geuren door den avondwind toewaaijen ;•— Henry dacht: „O, straks in het prieel of onder het wandelen zal ik mijne schade inhalen , ik kan toeh wat ik wil! " En de thee kwam in het prieel, en de wandeling in de vrije natuur, maar het ongedwongen onderhoud met Marie kwam niet. Wat pogingen hij ook aanwendde, om hetgeen zijn hart gevoelde onder woorden te brengen, hij kou het niet, en toen de wandeling geëindigd en het uur daar was om in Morpheus armen verkwikking te zoeken, gingen Frans en Henry beide naar hun vertrek; maar terwijl de eeste vrolijk insliep met goede hope op den dag van morgen, die wederom nieuwe genoegens voorspelde, bleef Henry wakende. De bougies waren reeds bijna afgebrand, toen hij nog voor het open raam stond, om verkoeling te zoeken voor zijn hoofd en troost voor zijn hart, in de kalme, vreedzame natuur, die zich, door een daauwwaas overtogen, als in haren slaap glimlagchende voor hem uitstrekte; want nu gevoelde hij, dat de menseh niet alles kan wat hij wil, dat hij onderworpen is aan opvoeding en gewoonten,.... en hij strekte zich eindelijk uit op zijn leger, maar geen verkwikkende sluimering look zijne oogen. korenvelden zijn morgenlied zong, vond hem nog wakende , maar zonder goede hope op het genot van den aanbrekendcn dag. ■— En die dag verliep en vele