is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BÜITENLANUSCHE CORRESPONDENTIE.

De buitenlandsche correspondentie, aan dagelijksche verandering onderworpen, kan hier moeijelijk worden opgegeven. De correspondentie op geheel BuHschlani geschiedt met iedere maal op Emmerik.

De brieven voor België en Frankrijk gaan met eiken vertrekkenden trein naar den Moerdijk en ’s avonds met het rit op Breda.

Zie verder de gewijzigde postwet.

AZIË.

Land-Mail.

Brieven, voor de Oost-Indische bezittingen bestemd en met den Overlandpost derwaarts vertrekkende, kunnen 1,6, 9, 17, 22 , 25, van iedere maand aan het postkantoor bezorgd worden, mits op de brieven duidelijk worde aangewezen: Over land via, MarseiUe, via Triest en via Sowihampton. Zonder deze bijvoeging worden zij op de gewone wijze verzonden. Drukwerken moeten twee dagen vóór de vertrekdagen aan het postkantoor bezorgd zijn. In geval zij later worden bezorgd moet er voor ieder vel 2Vj cent meer betaald worden. De terugkomst der Overlandpost heeft omstreeks den IGi'eu en laatsten van elke maand plaats.