is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landhuishoudkunde, maandag en dingsdag te 10 ure.

Beginselen der mineralogie , woensdag te 3 ure.

Geologie, maandag en woensdag te 2 ure.

Algemeene Physiographie'van Neerl. Indie.

j. w. GüNKiNS : Lector in de Ckemie.

Experimentele en Theoretische Chemie.

Hygiene.

A. c. OUDEMAN 3, adsistcut voor het ouderwijs in de scheikunde.

Analytische chemie, maandag en dingsdag te 9 ure.

Theoretische chemie, saturdag te 9 ure.

Regterlijke chemie, w'oensdag te 9 ure.

In de racnlteit der Godgeleerdheid.

H. E. VINKE.

Eogmatiek, maandag en dingsdag te 10 ure, woensdag te 11 ure.

Bijhelsche theologie, donderdag te 13 ure,

Pastoraal, vooral Ned. kerkregt, maandag en dingsdag te 11 ure, woensdag te 12 ure.

B. TER H.YAR.

Inleiding tot het Nieuwe Perhond, maandag te 9 ure.

Kerkgeschiedenis, woensdag te 10 ure, donderdag te II ure en vrijdag te 9 ure.