is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europeesch volke^iregt, dingsdag en saturdag te 10 ure.

Sirafregt, woensdag, donderdag en vrijdag te 8 ure.

strafvordering, donderdag te 10 ure, vrijdag te 1 ure, saturdag te 8 ure.

Jurisdictio adniinistrativa, woensdag te l ure.

B. J. L DE GEER

Pandecten , maandag , dingsdag , woensdag en vrijdag te 11 ure.

Geschiedenis van het Romeinsche regt, maandag en vrijdag te 1 ure , donderdag te 10 ure.

*luslUuten, maandag dingsdag, woensdag, donderdag en vrijdag te 8 ure.

Encyclopaedie van het regt, dingsdag. woensdag en donderdag te 1 ure.

J. A. FRUIN.

Nederlandsch hurgerlijk regt, maandag en woensdag te 9 ure, donderdag te 11 ure en vrijdag te 10 ure.

Handel- en Zeeregt, maandag en woensdag te 10 ure en vrijdag te 9 ure.

Burgerlijke regtsvordering, dingsdag, donderdag en saturdag te 9 ure.

Praktische oefeningen, om den anderen woensdag, ’s avonds te 7 ure.

o. VAN REES.

Staatimishoudk., maandag, woensdag en vrijdag te 12 ure.

Statistiek , dingsdag , donderdag en saturdag te 12 ure.