is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit belette echter niet, dat wij allen weder ten één of twee ure in de Nieuwe baan tegenwoordig waren, om daar getuige te zijn van het tooneel, dat deze feestviering geheel eenig moest doen zijn. Het terrein was „historisch gedecoreerd met tenten, enz. ingericht volgens de verschillende tijden, door de groepen vertegenwoordigd” en gedurende eenigen tijd zag men de deelnemers aan de maskerade groepsgewijze gelegerd, een ieder bij zijne tent, terwijl de Italianen in een prachtig gondeltjen op den vijver in de Nieuwe baan dobberden. Daar deze matinee toch ook musicale moest zijn, zoo hoorde men er het spel van t muzijkcorps van ’t 2<l<! regiment dragonders.

’s Avonds werd een groot vuurwerk van wege de stad op het Vreeburg gegeven. De leden van den Senaat en van de Feest- en Maskerade-commissiën waren van wege den Kaad uitgenoodigd, dit vuurwerk van het terras op zijde van den schouwburg te beschouwen, ’t Moet een geheel eenig gezicht geweest zijn, de menigte menschen, die zich op het Vreeburg verdrong te zien, beschenen door ’t afwisselend licht van het vuurwerk.

Donderdag’s waren de feesten van ’t Concert van ’t Utrechtsche Studenten-Corps Te half één was er een matinée-musicale die vrij wel, en ’s avonds een groot invitatie concert dat zeer druk bezocht was. Beiden in de Nieuwe baan. Wij hoorden daar de Kapel van 't 17 Pruissische infanterie-regiment. onder directie van den Hr. E. Weissenboen, en betreurden het daarbij