is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN STUKJE,

WELKS LENIGE VERDIENSTE DAARIN LIGT,

DAT HET EEN GOED DOEL HEEFT.

[Met eene plaat).

■^^^ilieve, lezers ! wanneer het niet te veel van U gevergd is , hebt dan de goedheid eens even een kijkje te nemen in mijn’ kast.

I Laat ik u duidelijkheidshalve zeggen, dat ik student ben , en dat, wanneer gij in het studenten-lexicon het woord ;/ kast" opzoekt, gij daar zult vinden : kast kamer. Trouwens dit laatstp is overbekend en het is dus naauwelijks noodig , dat ik het nog zeg.

Misschien zal een uwer, de een of andere geleerde, die bij alles een „ waarom ? " gereed heeft en zich beijvert er het „ omdat" van na te vorschen , dat /, kast =: kamer" zeer gemakkelijk uit Gothisch of Sanskrit weten te verklaren, en misschien zal het hem gelukken zijne