is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En houd uw tong toch wel in acht;

Kas is een bitter woord gezeid!

O God ! het was niet kwaad gemeend,

Jlaar de ander gaat zijns weegs en schreit.

Bemin , zoolang gij minnen kunt,

Zoolang een hart het van u vraagt,

Eens komt de tijd, eens komt de tijd.

Dat ge op een grafterp staart en klaagt.

Dan knielt ge neer hij ’t kille graf

En bergt uw oogen, schreijens dof

Zij zien den andre nimmer weêr

In *t lange gras van *t doodenhof.

En zegt: „O, zie toch op hem neêr.

Die hier bij uwen grafterp weent.

Vergeef, dat ik u heb gekrenkt

O Godl het was niet kwaad gemeend.

Maar ach , hij ziet en hoort u niet,

En komt niet op uw droeve klacht

Gij ziet niet vveer zijn aangezicht.

Dat u vergevend tegenlacht.