is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog verdiept in de beschouwing van dit stuk zeide ik tot mijn reisgenoot, zonder te letten op de tegenwoordigheid van een vreemde , die achter mij stond : „Hoe jammer, dat die ellendige ïransclie soldaten het origineel zoo 'vernield hebben 1" waarop onze onbekende, een vijftigjarig heer met een zeer gedistingueerd uiterlijk en met het lintje van het legioen van eer door het knoopsgat, mij in gebroken Hollandsch aansprak en mij zeide , dat het hem als Eranschman leed deed , mij gelijk te moeten geven , in hetgeen ik daar gezegd had.

De kennis was spoedig gemaakt en hij vertelde ons al spoedig, dat hij in zijnjengd, als attaohé bij de Dransche legatie een paar jaren in den Haag had doorgebragt en zoodoende onze taal nog eenigerinate verstond.

AVij beklommen te zamen de trap die naar de Capella del SS Sudario leidde , waar de doeken des Heilands bewaard worden en die door koning Karei Albert een twintigtal jaren geleden is opgerigt, en bestemd tot grafkapel der hertogen van Savoije. Door gekleurd glas is zij van het koor der kerk gescheiden , en staat in onmiddelijke verbinding met een der bovenportalen van het koninklijk paleis , welks vorstelijke bewoners door deze kapel hunne zitplaatsen in de kerk bereiken, die verbazend veel overeenkomst hebben met hunne loge in de comedie ik hoop maar dat er bij hen hieromtrent nooit eenige verwarring of trvijfel zal zijn ontstaan.