is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ces gons la sont a demi-battus , « den slag won , die hem zijn hertogdom en later de koningskroon ’gaf, waarop hij volgens zijne gelofte, deze kerk bouwdm ’

Op onzen terugtogt naar de stad lieten wij ons afzetten aan de Giardino Publico, een publieke tuin , waar een goed kofbjhuis en vrij slechte muzijk was, hetgeen niet belette, dat wij ook al orn het talrijke publiek vrij laat onder de hooge booinen bleven zitten, hetgeen ons het genoegen verschafte om bij een prachtigen Tterrenhemel naar huis te kunnen wandelen.

■V\ ij zaten om half acht te ontbijten en hadden om de rekening gevraagd, die, daar alles in Turijn zoo goedkoop was, ons zeer tegen viel.

Mijn vriend, die de betrekking van betaalmeester op zich genomen had , verspilde ellenlange, logische betoogen, om dit onzen logementhouder duidelijk te maken en noemde hem zelfs in het vuur der redenering » garpon hetgeen de goede grijze niet kwalijk durfde te nemen daar hij ons geld nog niet had, waarom hij voortging met het vriendelijkste gezigt ter wereld te replicérent en terwijl mijn vriend bezig was te. onderzoeken of men zich ook met de optelling had vergist, was hij zeer spraakzaam tegen mij, noemde ongevraagd de beste hotels, kofßjhuizen, winkels etc. te Milaan, tot dat hij in de rede gevallen werd door den kaLier dic een vergissing in de tientallen ontdekt had , waarop het gezigt van onzen logementhouder betrok en met