is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kundige graaf Pietro Verrl en van den bekenden wiskunstenaar Bonaventura. Nadat wij eenige eommissien verrigt hadden verzeilden wij in een huis , waar Bagni op te lezen stond en gingen daarop dineren in de tuin eener restauratie, die geheel gedekt was door een reusachtigen wingerd, die misschien wel de bron was der heerlijke Nebiolo die wij dronken, terwijl door een geestig (?) schilder de heeren Homerus en Horatius in een nieuwerwetsoh pak kleeren , de een met een brandende sigaar, de andere met een pince-nez, levensgroot op den muur waren afgebeeld.

Na den eten gebruikten wij een halve plombieres, daar „un piccolo misto" genoemd, in het café'Europa, schuins tegenover de nieuwe kerk San Carlo Boromeo , hetgeen ons herinnerde dat wdj de door dezen heiligen, gestichte Biblioteca Ambrosiana nog moesten zien met hare palimpsesten, en schilderijen.

Na een korten wandelrid lieten wij ons aan het Teatro della Scala afzetten, na een entrée-kaartje genomen te hebben, ter groote van een octavo boekdeel en spoedden ons aanstonds naar de ons aangewezen loge waar wij, het was reeds laat, onzen gastheer, zon ik haast zeggen, vonden die ons terstond aan een paar dames wilde voorstellen doch wie schetst ons aller verbazing, de voorstelling was onnoodig want de twee dames, zijne vrouw en dochter, w'aren niemand anders dan de schoone onbekenden , den vorigen middag in de Giardino Publico ontmoet.