is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal overgemoedelijk worden: maar men zal cr de scliouders voor ophalen, en het lied zal te krachteloos zijn om invloed te hebben. Doch erger is het wanneer het gebied der leekedichfjes wordt betreden door „Jan Eap en zijn maat" , die niet regtzinnig wil zijn , om dat hij ligtzinnig is. Er zal op hoogen toon worden gesproken, door oppervlakkige zielen, vol vooringenomenheid en partijdigheid, die zullen hekelen m gispen , en daarbij, helaas, misschien geestig zullen zijn 1 En zoo benijdenswaard het is geest te hebben, zoo ellendig is het geest te hebben zonder hart.

Zoo men zondigen in naam van de Génestet misschien, die te veel godsdienstigen zin had, om niet elke ware godsdienstigheid te kunnen op prijs stellen, al veroordeelde hij bekrompenheid en al verachtte hij hen, die hun godsdienst afleggen en aantrekken als hun kleed.

, Ziet hier, wat een plaats moge vinden in onzen almanak. De woorden die er zijn neêrgeschreven , maken geen aanspraak op den naam van „ letterkundige schets " oflzoo als men dergelijke opstellen meer moge noemen. Zij mogen sleehts zijn : woorden ter herinnering aan P. A. de Génestet.

Zoo lang dichters nog zullen geacht worden, zal ook de Génestet in herinnering blijven. Moge men niet door het oprigten van een'standbeeld toonen, dat men den eenvoudigen dichter niet heeft begrepen. Al heeft hij zijn graf niet gevonden in Holland’s duinen, die