is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz,

Lijst der collegies 33

Namen en woonplaatsen der Studenten 43

Namen der Studenten, elders studerende 62

Collegiën en commissien in het Studentencorps .... 63

Lijst der Gezelschappen 66

Lijst der Promotiën 70

Lijst van Proponenten , bevorderd tot Predikanten ... 74

Lijst der Studenten, bevorderd tot Proponenten, of ook tot Predikanten 76

Getal der Studenten te Utrecht 78

VERSLAG

Blz

van den toestand en de lotgevallen der Utrechtsche

Hoogesehool. 81

Bijlage A. Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 99

V B. Bekroonde prijsvragen 108

!f C. Herinnering aan het leven van den Hoogleeraar Dr. B. P. Suerman, door Dr. G. J. Loneq, C. Jz. 109

n D. Levensschets van J. L, C. Schroeder van der Kolk, door Dr. J. P. T. van der Lith. . . 129

n E. Levensberigt van Henricus Egbertus Vinke, door -Dr. B, ter Haar . 158

» P. Brief vau Garibaldi .175