is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1862. 27 Sept. E. Lindeboom, Over eigenwarmte in koorts.

22 Oct. F. P. Küthe, Quaestiones Argumenti Obstetricii.

In de Godgeleerdheid.

1861. 7 Nov. S. P. Heringa, Specimen historicoiheologicum de Hermanno Witsio Theologo Biblico.

1862. 26 Junij. A. W. Bronsveld, Oorzaken der verbreiding van het Rationalisme in ons land sints de laatste jaren der vorige eeuw.

In de Kechtsgeleerdlieid.

1861. 12 Nov. J. P. F. van der Mieden van Opmeer, Theses Juridicae

18 „ J. Gr- H. B. Ketjen, Theses Juridicae. 22 D. B. Ie Jolle, De IBet van 9 Juli] 1855 in verband met den titel van het Burgerlijk Wetboek over afwezigheid.

9 Dec. W. F. M. Selle. Over de Rechtsgeldigheid en beteekenis der Wet van 11 Oerminal an XI handelende over de voornamen en naamsveranderingen.

16 „ A. J. Immink, Benige opmerkingen over de misdaad van. brandstichting.