is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den lust tot lezen vergrooten, en wij gelooven met reden te kunnen beweren, dat llavra in den ingetreden cursus eene belangrijke schrede voorwaarts doet

Hiermede, waarde lezers! is onze taak ten einde en wij roepen u een „Vaartwel!” toe, er bij voegende: Laat ons streven zijn en blijven Verbetering! V ooruitgang!