is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

malen boos gemaakt, bij het hoeren opvijzelen der Leydsche academie, der Leydsche professoren, der Leydsche studenten, van den Leydschen studentenij ver, van den Leydschen „hengst-lust”, en dat met verguizing der Utrechtsche academie, dat ik u voorstel liever over andere zaken te spreken.

Zooals ge wilt, sprak Minerva, maar ik moet u doen opmerken dat, indien hetgeen ge hebt trachten te bewijzen, waar is, daaruit niets anders volgt dat mijn beweren ontzenuwt, dat er tegenwoordig over het algemeen al zeer slecht gewerkt wordt. Er is een verkeerde geest onder de jongelui: er wordt veel pret gemaakt en niets gewerkt. Vroeger werd er geheel anders en beter geleefd , en vrij wat meer aan de studie gedaan, dat verzeker ik je.

Daar hadden we weder de „alte geschichte” die „immer neu” blijft, en daar het niet mogelijk scheen om Minerva van dit „chapiter” af te brengen, zoo zeide ik, na haar glas nog eens gevuld te hebben, dat ik later nog al vaak herhalen moest :

Het spijt mij, dat ik dat niet gelooven kan. Ik meen namelijk, door het lezen van het een en ander uit vroegeren tijd , tot eene andere overtuiging te moeten komen. Veroorloof mij u dienaangaande eenige aanteekeniiigen te toonen uit een paar niet onaardige boekles, Het eene; Studentes, sive comoedia de viia siudiosorum ‘j behandelt een geval, dat, indien het als

1} De titel van dit berijmd tooneelstukje is ; Studentes, sive