is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fieri. Probatur: quia Domino intranti ostium aperire debet. Concl, 3: Virginis officium est se subjicere et praesertim respectu virorum” etc.

Op de vraag: „Virgo cujus sit generis” is het antwoord : „Virgo est generis dubü : aliqui tamen volant quod sit communis” („generis scilicet” vulde Minerva aan) „et est regula eorum :

„Est commune duum, sexum quod claudit utrumque.” De VI" vraag: „Num virgo distinguatur a studioso V’ wordt ontkennend beantwoord : „quod sit studiosorum et virginum tam mixtus ordo, indigestaque moles ” Eindelijk in de VHP quaestio wordt gevraagd: „Utrum uno mixu perdatur virginitas?” hetgeen bewezen wordt met neen te moeten beantwoord worden. Het bewijs doet minder ter zake, zoodat we tot Tractalm secundus de stwdiosis kunnen overgaan Daarin vinden we de volgende opmerkelijke plaats : „Studiosus est homo mirabilis a natura: nam ille est mirabilis cui aliquid ex instituto non succedit, quod saepe accidit studiosis; nam plurimi desiderant fieri Doctores et imrit agasones ; schulteti, fiuut stuUi. Deinde propter subtilitatem ingenii merito mirabiles dicuntur, cum pene decies aliquid legant antequam intelligant, et quaedam jeri bant quae ipsi intelligere nequeunt.”

Die beschrijving kan dunkt mij niet zeer vereerend genoemd worden; dat de jongelui veel werkten wordt bovendien bepaald tegengesproken, waar de schrijver zegt: „nullam vitam vita studiosorum esse meliorem et